تکنیکی برای رهایی از افکار منفی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 افکار شما احساساتتان را به وجود می آورد و هر احساسی که داشته باشید ، آینده ی شما برطبق آن حس خاص شکل خواهد گرفت . در واقع این احساسات شما هستند که زندگی تان را می سازند . اگر افکار مثبت و سازنده را در ذهن خود بپرورانید ، به تبع آن احساس شما هم مثبت خواهد بود و این حس نیکو زندگی موفقی را برای شما رقم خواهد زد . برعکس اگر افکار مخرب را به ذهن خود راه دهید ، احساساتتان منفی و در نهایت جیزی که نصیب تان می شود ، عدم موفقیت و شکست های پیاپی در زندگی است .

وقتی شما روی یک فکر خاص تمرکز می کنید ، ضمیر ناهشیارتان آن فکر را بزرگ تر و قوی تر می کند تا تبدیل به یک تصویر خیلی بزرگ در ذهن شما بشود . به عنوان مثال فرض کنید که برای یک لحظه این فکر منفی که نمی توانید به خوبی در جمع صحبت کنید ، به ذهن شما خطور می کند . بدون این که بخواهید درگیر این فکر منفی می شوید و روی آن تمرکز می کنید . از آن جا که تمام خاطرات  شما چه خوب و چه بد در ضمیر ناخودآگاهتان بایگانی و دسته بندی شده اند  ، در این حالت ضمیر ناخودآگاه شما دست به کار می شود و افکاری را که با این فکر منفی شما همخوانی دارد و در لایه های زیرین ذهنتان بایگانی شده است را جست و جو و پیدا می کند . ضمیر ناهشیار این فکر تازه و و افکار قبلی را که در گذشته در ذهن شما بوده را باهم ارتباط می دهد و بهم می چسباند . 

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها